Arbejdsmarkedsbidrag (am-bidrag) er en skat på 8 %, som du betaler af alt løn.

Din arbejdsgiver trækker am-bidraget af din løn efter, at ATP og eget pensionsbidrag er fratrukket, men før den øvrige skat trækkes.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.