Dato f.off.SKM/ISBN-nr.OverskriftTypeEmne
22-06-18 Brugtmoms - praksisændring - begrebet "brugte varer" - salg af reservedele fra udrangerede køretøjerUdkast til styresignalBrugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter
22-06-18SKM2018.297.SKATAftale mellem formanden for Skatterådet og direktørerne for Skattestyrelsen og Motorstyrelsen om sager som skal forelægges for SkatterådetSKAT-meddelelsePolitikker og retningslinier
21-06-18SKM2018.296.SRStatlig udenlandsk organisation ikke skattepligtig til DanmarkBindende svarSelskabsbeskatning
21-06-18SKM2018.295.BRNegativt privatforbrug – skønsmæssig forhøjelse - indsætninger på kontoDomPersonlig indkomst
21-06-18SKM2018.294.SRMoms på fast ejendom - fradrag og regulering ved ændret hensigtBindende svarByggeri
21-06-18SKM2018.293.SRMoms på fast ejendom - interessenters udtagning af byggegrundeBindende svarMomsfritagelse og -godtgørelse
21-06-18SKM2018.292.BRGrund- og ejendomsværdi – tilsidesættelse af skøn – syn og skøn – byggemodningDomEjendomsvurdering
19-06-18SKM2018.291.BRIndsætninger – kontanthævninger – bevisbyrde og dokumentationskrav – sort arbejde – skattepligtig indkomstDomPersonlig indkomst
19-06-18SKM2018.290.BRFuld skattepligt – ekstraordinær genoptagelseDomPersonlig indkomst
19-06-18 Praksisændring - uddannelseskrav ved momsfritagelse af sundhedsydelser - udkast til styresignalUdkast til styresignalMomsfritagelse og -godtgørelse
18-06-18 Moms - solcelleanlæg og husstandsvindmøller - opgørelse af salgsmoms - momsregistrering - genoptagelse - udkast til styresignalUdkast til styresignalMomsgrundlag
18-06-18SKM2018.289.LSRLån fra selskab over mellemregningskonto anses som udbytteAfgørelsePersonlig indkomst
18-06-18SKM2018.288.SRGevinst ved afståelse af bitcoinsBindende svarForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
18-06-18SKM2018.287.LSRIndtægt fra udlandet, herunder fra European Food Safety Authority (EFSA) mfl.AfgørelseUdenlandsk indkomst
18-06-18SKM2018.286.LSRVærdi af fri helårsboligAfgørelsePersonlig indkomst
18-06-18SKM2018.285.LSROpsigelse af adgang til Motorregistret - Ugyldighed som følge af manglende partshøringAfgørelseKreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger
18-06-18SKM2018.284.LSRSpørgsmål om indretning af taglejligheder i eksisterende fællesareal i tagetage betragtes som ombygning af fast ejendomAfgørelseByggeri
18-06-18SKM2018.283.LSRStraksfradrag og bygningsafskrivning for kornsiloAfgørelseFradrag og afskrivninger
15-06-18SKM2018.282.LSRStraksfradrag og ordinær afskrivning vedrørende asfaltering – Accessoriske anlægAfgørelseFradrag og afskrivninger
15-06-18SKM2018.281.LSRForrentning af indskudskapital - OverdækningAfgørelseSelskabsbeskatning
15-06-18SKM2018.280.LSRAktionærlån anses som yderligere lønAfgørelsePersonlig indkomst
14-06-18SKM2018.279.LSRVærdi af skattepligtigt personalegode i form af personalearrangement med overnatning og spisning på restaurantAfgørelseIndberetning, regulering og efterangivelse
14-06-18SKM2018.278.LSRChauffør – Indkomst, rejsefradrag, fradrag for udgifter til fremmed arbejde m.v.AfgørelsePersonlig indkomst
14-06-18SKM2018.277.LSRForhøjelse af momstilsvar – registreringsgrænse kr. 50.000AfgørelseOpgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse
14-06-18SKM2018.276.LSRUdenlandsk trust - Beskatning af afkast fra trustens aktiverAfgørelsePersonlig indkomst
14-06-18SKM2018.275.SRGrænseoverskridende fusionBindende svarSelskabsbeskatning
14-06-18SKM2018.274.LSRSpørgsmål om UK pensionsordning etableret i trust-form er omfattet af Pensionsbeskatningslovens § 53 B ved evt. tilbageflytning til DanmarkAfgørelsePersonlig indkomst
14-06-18SKM2018.273.SRDel af kontingent fradragsberettiget som driftsudgiftBindende svarVirksomheder
14-06-18SKM2018.272.SRSkattefri aktieombytning - selskab på GibraltarBindende svarSelskabsbeskatning
13-06-18SKM2018.271.SROverdragelse af tandlægevirksomhed ikke momsfritaget efter momslovens § 8, stk. 1, 3. pktBindende svarMomspligt
13-06-18SKM2018.270.SROverdragelse af tandlægevirksomhed ikke momsfritaget efter momslovens § 8, stk. 1, 3. pktBindende svarMomspligt
13-06-18SKM2018.269.SRVederlagsfri tilrådighedsstillelse af aktiver udløser ikke momsbetalingBindende svarMomspligt
13-06-18SKM2018.268.SRUdbytte ikke vederlag for tilrådighedsstillelse af aktiverBindende svarMomspligt
13-06-18SKM2018.267.SROverskudsandel ikke vederlag for tilrådighedsstillelse af aktiverBindende svarMomspligt
13-06-18 Genoptagelse - ændring af praksis - måling med tilbagevirkende kraft - efterregulering af overskudsvarmeafgift - udkast til styresignalUdkast til styresignalEnergi og kuldioxid
13-06-18 Genoptagelse - ændring af praksis - overskudsvarme fra miljømæssige renseprocesser - udkast til styresignalUdkast til styresignalEnergi og kuldioxid
13-06-18 Praksisændring - Genoptagelse - ændring af praksis - vederlag for overskudsvarme - udgifter til nyttiggørelse - udkast til styresignalUdkast til styresignalEnergi og kuldioxid
13-06-18 Genoptagelse - praksisændring vedr. overskudsvarmeafgift, når overskudsvarmen afsættes - udkast til styresignalUdkast til styresignalEnergi og kuldioxid
13-06-18SKM2018.266.SREl-patronordningen - eldreven varmepumpe tilknyttet røggaskondenseringsanlægBindende svarEnergi og kuldioxid
12-06-18SKM2018.265.SKATListe over anerkendte flyselskaberSKAT-meddelelseMomsfritagelse og -godtgørelse
12-06-18SKM2018.264.SRKapitalforsikring - overgangsregel - arv - allonge til forsikringenBindende svarArv og gaver
11-06-18SKM2018.263.SKATFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 2017SKAT-meddelelseEjendomsværdiskat
11-06-18SKM2018.262.SRBeskatning efter skematisk ordning, køb af vindmølleandeleBindende svarVirksomheder
07-06-18SKM2018.261.ØLREkstraordinær genoptagelse – anden medlemsstats beskatningsordning - exemptionmetodenDomUdenlandsk indkomst
07-06-18SKM2018.260.SRAkkordering af gæld - samlet ordning - fremførsel af kildeartsbegrænset tab efter et eventuelt ejerskifteBindende svarSelskabsbeskatning
07-06-18SKM2018.259.SRRetserhvervelse - skattepligt - udenlandsk indkomstBindende svarUdenlandsk indkomst
07-06-18SKM2018.258.SROpretholdelse kooperationsbeskatning ved salg af spildvarme til fjernvarmeselskab og fuld elafgiftsgodtgørelseBindende svarSelskabsbeskatning
07-06-18SKM2018.257.SRRenteswaps - tilknytning til erhvervsmæssig virksomhedBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
07-06-18SKM2018.256.SRSupplerende aftale - incitamentsprogramBindende svarPersonlig indkomst
06-06-18SKM2018.255.SRTilskud, MomsBindende svarAndet om moms
06-06-18SKM2018.254.SRHollandsk STAK (Stichting Administratie Kantoor) anset for skattemæssigt transparentBindende svarSelskabsbeskatning
06-06-18SKM2018.253.BRErhvervsmæssig virksomhed - virksomhedsskatteordningen - ophørsbeskatningDomVirksomhedsordningen og kapitalafkastordningen
06-06-18SKM2018.252.VLRStraf – momssvig – strafudmåling – dokumentfalsk – fælles - og tillægsstrafDomStraf
04-06-18SKM2018.250.SRGodtgørelse af elafgift - servere placeret hos en datacenter-leverandørBindende svarEnergi og kuldioxid
04-06-18SKM2018.251.SRFast driftssted af tysk selskabBindende svarSelskabsbeskatning
01-06-18SKM2018.249.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 2018SKAT-meddelelseAfdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse