Blanketter for virksomheder og borgere


Nr.Titel
22.002Øl - Lagerliste over aftappet øl
22.007Øl - Salgsoversigt
22.009Vin - Driftsregnskab - Fremstilling af frugtvin m.m.
22.010Øl - Årsanmeldelse
22.011Sprit - Ansøgning - Indkøb og brug af afgiftsfritaget denatureret sprit
22.012Sprit - Hospitalssprit til skib, Rekvisition
22.018Vin - Regnskab - Til- og afgang af fustagevarer, Kvalitetsvine/Anden vin
22.021Sprit - Rekvisition af sprit fra apotek (hospitaler)
22.027Mineralvand - Salgsoversigt
22.029Vin - Kvartalsopgørelse, vin og frugtvin
22.034Sprit - Fabrikationsbog
22.037Vin - Udleveringsregnskab - vin og frugtvin
22.038Spiritus, Årsopgørelse, Indkøb og forbrug af afgiftsfritaget sprit
22.039Vin - Regnskab - Til- og afgang af ubeskattede flaskevarer
22.046Spiritus, vin, øl og tobak - Registreringsanmeldelse
22.048Spiritus/Vin - Fortegnelse - Anvendelse af afgiftsfritaget spiritus/vin
22.052Spiritus - Forbrugsbog
22.054Sprit - Rekvisition af hospitalssprit fra apotek
22.055Sprit - Rekvisition af sprit fra apotek (dyrlæger)
22.063Spiritus m.m. - Indkøbsblad
22.064Vin - Frugtvinsblandingsseddel
22.067Sprit - Rekvisition af sprit fra apotek (tandlæger)
22.069EU-handel - Forenklet ledsagedokument - Omsætning inden for Fællesskabet af varer, der er overgået til forbrug
22.074EMCS - Midlertidigt ledsagedokument
22.075EMCS - Midlertidig kvittering
22.076EMCS - Midlertidig ændring af destination
22.077EMCS - Midlertidig afvisning
22.078EMCS - Midlertidig opsplitning
22.079EMCS - Midlertidig annullering