Forespørgsel til restancemyndighed ved modregning mv.

Vis printvenlig udgave
Dokumenttype
Blanket
Blanketnummer
08.012
Formål med og beskrivelse af blanketten

Blanketten bruges til at forespørge restancemyndigheder om der er restancebeløb til modregning i overskydende skat.

Blanketten bruges også til at underrette restancemyndigheden om, resultat af modregningen.

Henvendelse til Betalingscentret.

Pdf-udgave

Hent blanket 08.012

OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.