SystemvejledningerTitelEmneUdgivetSerienrVersion
07.067 EN Statement under section 21 of the Danish Act on Taxation of Pension Returns (PAL), which is determined under section 4 of PAL (foreign institutions)Skat13-02-13S nr. 701.3 digital
07.070 EN Statement under section 21 of the Danish Act on Taxation of Pension Returns (PAL), which is determined under section 4a of PAL (foreign institutions)Skat13-02-13S nr. 741.3 digital
07.073 EN Determination under sections 23(2) and 23a of the Danish Act on Taxation of Pension Returns (PAL), in respect of pension schemes terminated in the year of income.Skat14-01-14S nr. 781.4 digital
07.073 Opgørelse efter PAL § 23, stk. 2 og § 23a vedr. pensionskonti i pengeinstitutter, kreditinstitutter og kapitalpensionsfonde, der er ophævet i indkomstårets løbSkat14-01-14S nr. 771.4 digital
07.074 EN Determination under sections 23(1) and 23a of the Danish Act on Taxation of Pension Returns (PAL) in respect of pension schemes terminated in the year of income, and which are covered by section 4 of PAL.Skat14-02-13S nr. 801.3 digital
07.074 Opgørelse efter PAL § 23, stk. 1 og § 23a for ordninger ophævet i indkomstårets løb, som er omfattet af PAL § 4Skat14-02-13S nr. 791.4 digital
07.075 Opgørelse efter PAL § 23, stk. 1 og § 23a for ordninger ophævet i indkomstårets løb, som er omfattet af PAL § 4aSkat18-02-13S nr. 811.4 digital
07.076 Opgørelse efter PAL § 24 for institutioner, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, jf. § 7Skat18-02-13S nr. 821.3 digital
07.077 Opgørelse efter PAL § 24 for institutioner, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, jf. § 8Skat18-02-13S nr. 831.5 digital
07.078 Opgørelse efter PAL § 24 for pensionsinstitutter, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 3 og 6, jf. PAL § 6Skat18-02-13S nr. 841.3 digital
07.081 Opgørelse efter PAL § 24 for institutioner, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 9 og nr. 13, jf. PAL § 6Skat18-02-13S nr. 871.4 digital
2013 Indberetning om aktier (beholdninger) - indkomstår = 2013Arbejdsgivere22-11-13S nr. 511.3 digital
2013 Indberetning om aktier (køb/salg) - indkomstår = 2013Arbejdsgivere22-11-13S nr. 521.3 digital
2013 Indberetning om aktier (udbytte) - indkomstår = 2013Arbejdsgivere22-11-13S nr. 531.4 digital
2013 Indberetning om finansielle instrumenter mv. (KGL § 29 - derivater) - indkomstår 2013Arbejdsgivere22-11-13S nr. 541.5 digital
2013 Indberetning om investeringsinstitutbeviser/aktier i investeringsselskaber - indkomstår = 2013Arbejdsgivere22-11-13S nr. 561.5 digital
2013 Indberetning om renter m.m. (indlån/udlån, pantebreve, obligationer) - indkomståret 2013Edb-løsninger22-11-13S nr. 281.3 digital
2013 Indkomståret - Edb-indberetning af pensionsoplysninger samt supplerende engangsydelse i pensionskasseEdb-løsninger21-11-13S nr. 181.3 digital
2013 Indkomståret - Indberetning af pensionsoplysninger samt supplerende engangsydelser (CPS)Edb-løsninger21-11-13S nr. 151.3 digital
2014 - Almenvelgørende foreningers indberetning af fradragsberettigede gaver og ydelserEdb-løsninger09-09-14S nr. 351.1 digital
2014 - Edb-indberetning af faglige kontingenter og A-kassebidragArbejdsgivere22-09-14S nr. 171.1 digital
2014 - Edb-indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS)Edb-løsninger20-03-15S nr. 181.2 digital
2014 - Forskningsinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaverSkat09-09-14S nr. 501.1 digital
2014 - Indberetning af faglige kontingenter og A-kassebidragArbejdsgivere12-11-14S nr. 161.1 digital
2014 - Indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS)Edb-løsninger09-03-15S nr. 151.2 digital
2014 - Indberetning om finansielle konti til automatisk udveksling med andre lande (FATCA)Edb-løsninger17-04-15S nr. 931.5 digital
2014 - Kulturinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaverSkat09-09-14S nr. 321.1 digital
2014 Indberetning om aktier (beholdninger) - indkomstår = 2014Arbejdsgivere22-09-14S nr. 511.1 digital
2014 Indberetning om aktier (køb/salg) - indkomstår = 2014Arbejdsgivere22-09-14S nr. 521.1 digital
2014 Indberetning om aktier (udbytte) - indkomstår = 2014Arbejdsgivere22-09-14S nr. 531.1 digital
2014 Indberetning om finansielle instrumenter mv. (KGL § 29 - derivater) - indkomstår 2014Arbejdsgivere22-09-14S nr. 541.1 digital
2014 Indberetning om investeringsinstitutbeviser/aktier i investeringsselskaber - indkomstår = 2014Arbejdsgivere22-09-14S nr. 561.1 digital
2014 Indberetning om renter m.m. (indlån/udlån, pantebreve, obligationer) - indkomståret 2014Edb-løsninger09-03-15S nr. 281.3 digital
2015 - Almenvelgørende foreningers indberetning af fradragsberettigede gaver og ydelserEdb-løsninger31-08-15S nr. 351.1 digital
2015 - Edb-indberetning af faglige kontingenter og A-kassebidragArbejdsgivere08-09-15S nr. 171.1 digital
2015 - Edb-indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS)Edb-løsninger16-10-15S nr. 181.1 digital
2015 - Edb-indberetning af pensionsrettigheder (PERE)Edb-løsninger30-05-16S nr. 241.7 digital
2015 - Forskningsinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaverSkat31-08-15S nr. 501.1 digital
2015 - Indberetning af faglige kontingenter og A-kassebidragArbejdsgivere08-09-15S nr. 161.1 digital
2015 - Indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS)Edb-løsninger16-10-15S nr. 151.1 digital
2015 - Indberetning af pensionsrettigheder (PERE)Arbejdsgivere30-05-16S nr. 141.9 digital
2015 - Indberetning om finansielle konti til automatisk udveksling med andre lande (FATCA)Edb-løsninger18-08-16S nr. 931.3 digital
2015 - Kulturinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaverSkat31-08-15S nr. 321.1 digital
2015 Indberetning om renter m.m. (indlån/udlån, pantebreve, obligationer) - indkomståret 2015Edb-løsninger01-10-15S nr. 281.1 digital
2016 - Almenvelgørende foreningers indberetning af fradragsberettigede gaver og ydelserEdb-løsninger14-10-16S nr. 351.1 digital
2016 - Edb-indberetning af faglige kontingenter og A-kassebidragArbejdsgivere14-10-16S nr. 171.1 digital
2016 - Edb-indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS)Edb-løsninger24-10-16S nr. 181.1 digital
2016 - Forskningsinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaverSkat14-10-16S nr. 501.1 digital
2016 - Indberetning af faglige kontingenter og A-kassebidragArbejdsgivere14-10-16S nr. 161.1 digital
2016 - Indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS)Edb-løsninger24-10-16S nr. 151.1 digital
2016 - Kulturinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaverSkat14-10-16S nr. 321.1 digital
2016 Indberetning om renter m.m. (indlån/udlån, pantebreve, obligationer) - indkomståret 2016Edb-løsninger17-10-16S nr. 281.1 digital
2017 - Almenvelgørende foreningers indberetning af fradragsberettigede gaver og ydelserEdb-løsninger03-10-17S nr. 351.1 digital
2017 - Edb-indberetning af faglige kontingenter og A-kassebidragArbejdsgivere08-09-17S nr. 171.1 digital
2017 - Forskningsinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaverSkat03-10-17S nr. 501.1 digital
2017 - Indberetning af faglige kontingenter og A-kassebidragArbejdsgivere08-09-17S nr. 171.1 digital
2017 - Indberetning af pensionsoplysninger samt supplerende engangsydelser (CPS)Edb-løsninger10-11-17S nr. 151.1 digital
2017 - Indberetning om aktier (beholdninger) - indkomstår = 2017Arbejdsgivere11-10-17S nr. 511.1 digital
2017 - Indberetning om aktier (køb/salg) - indkomstår = 2017Arbejdsgivere11-10-17S nr. 521.1 digital
2017 - Indberetning om aktier (udbytte) - indkomstår = 2017Arbejdsgivere11-10-17S nr. 531.1 digital
2017 - Indberetning om finansielle instrumenter mv. (KGL § 29 - derivater) - indkomstår 2017Arbejdsgivere11-10-17S nr. 541.1 digital
2017 - Indberetning om investeringsinstitutbeviser/aktier i investeringsselskaber - indkomstår = 2017Arbejdsgivere11-10-17S nr. 561.1 digital
2017 - Indkomståret - Edb-indberetning af pensionsoplysninger samt supplerende engangsydelse i pensionskasseEdb-løsninger10-11-17S nr. 181.1 digital
2017 - Kulturinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaverSkat03-10-17S nr. 321.1 digital
2017 Indberetning af anparter (ANPA)Skat08-09-17S nr. 1231.1 digital
2017 Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente PantebreveSkat10-07-17S nr. 1081.4 digital
2017 Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente PrioritetslånSkat10-07-17S nr. 1111.4 digital
2017 Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente UdlånEdb-løsninger10-07-17S nr. 1091.4 digital
2017 Teknisk vejledning RenteEdb-løsninger22-12-17S nr. 1101.6 digital
Anpartskontrolsystemet - indberetning til systemetSkat07-03-16S nr. 21.3 digital
Anpartskontrolsystemet - indberetning til systemet 2016Skat25-10-16S nr. 21.1 digital
Anpartskontrolsystemet; edb-indberetning til systemetTastSelv-løsning02-11-16S nr. 31.3 digital
Bobestyrers digitale adgang til afdødes R75-oplysningerEdb-løsninger01-08-17S nr. 451.0 Trykt
eIndkomst Udstilling (vejledning for abonnenter og databehandlere)Skat30-10-17S nr. 1241.2 digital
eIndkomst: IndberetningsvejledningArbejdsgivere10-01-18S nr. 498.6 digital
eIndkomst: Teknisk vejledningArbejdsgivere10-01-18S nr. 367.8 Digital
eIndkomst: Uddataformater i eIndkomst og LetLønArbejdsgivere21-08-17S nr. 401.6 digital
eIndkomst: Vejledning om eSkattekortArbejdsgivere17-10-16S nr.372.2 Digital
eIndkomst: Vejledning til pc-programmet eIndkomstindberetningArbejdsgivere24-10-17S nr. 393.5 Digital
EU-salg uden moms (tidligere Listeindberetning) - systemvejledningEdb-løsninger30-06-14S nr. 481.8digital
Forpligtelser og indberetninger for udenlandske penge- og pensionsinstitutterTastSelv-løsning15-12-11S nr. 421.2 digital
Guide to forms nos. 07.082 EN and 07.082 K ENSkat13-02-14S nr. 891.4 digital
Indberetning af indtægter fra udlejning af fritidsboliger 2014TastSelv-løsning02-10-14S nr. 641.1 digital
Indberetning af indtægter fra udlejning af fritidsboliger 2015TastSelv-løsning15-09-15S nr. 641.1 digital
Indberetning af indtægter fra udlejning af fritidsboliger 2016TastSelv-løsning17-10-16S nr. 641.1 digital
Indberetning af indtægter fra udlejning af fritidsboliger 2017TastSelv-løsning10-10-17S nr. 641.1 digital
Indberetning om aktier (beholdninger) - indkomstår = 2011Arbejdsgivere24-10-11S nr. 511.2 digital
Indberetning om aktier (beholdninger) - indkomstår = 2015Arbejdsgivere02-10-15S nr. 511.1 digital
Indberetning om aktier (beholdninger) - indkomstår = 2016Arbejdsgivere19-10-16S nr. 511.1 digital
Indberetning om aktier (beholdninger) - indkomståret <= 2010Edb-løsninger12-09-11S nr. 202.2 digital
Indberetning om aktier (køb/salg) - indkomstår = 2011Arbejdsgivere26-10-11S nr. 521.2 digital
Indberetning om aktier (køb/salg) - indkomstår = 2015Arbejdsgivere02-10-15S nr. 521.1 digital
Indberetning om aktier (køb/salg) - indkomstår = 2016Arbejdsgivere19-10-16S nr. 521.1 digital
Indberetning om aktier (køb/salg) - indkomståret <= 2010Arbejdsgivere12-09-11S nr. 272.1 digital
Indberetning om aktier (udbytte) - indkomstår = 2011Arbejdsgivere19-12-11S nr. 531.4 digital
Indberetning om aktier (udbytte) - indkomstår = 2015Arbejdsgivere30-11-15S nr. 531.2 digital
Indberetning om aktier (udbytte) - indkomstår = 2016Arbejdsgivere19-10-16S nr. 531.1 digital
Indberetning om finansielle instrumenter mv. (KGL § 29 - derivater) - indkomstår 2015Arbejdsgivere02-10-15S nr. 541.1 digital
Indberetning om finansielle instrumenter mv. (KGL § 29 - derivater) - indkomstår 2016Arbejdsgivere19-10-16S nr. 541.1 digital
Indberetning om finansielle instrumenter mv. (KGL § 29 - derivater) - indkomstår = 2011Arbejdsgivere26-10-11S nr. 541.2 digital
Indberetning om finansielle instrumenter mv. (KGL § 29 - derivater) - indkomståret <= 2010Arbejdsgivere12-09-11S nr. 262.7 digital
Indberetning om investeringsforeningsbeviser/aktier i investeringsselskaber - indkomstår = 2011Arbejdsgivere27-10-11S nr. 561.2 digital
Indberetning om investeringsforeningsbeviser/aktier i investeringsselskaber - indkomståret <= 2010Edb-løsninger27-09-11S nr. 112.7 digital
Indberetning om investeringsinstitutbeviser/aktier i investeringsselskaber - indkomstår = 2015Arbejdsgivere30-11-15S nr. 561.2 digital
Indberetning om investeringsinstitutbeviser/aktier i investeringsselskaber - indkomstår = 2016Arbejdsgivere19-10-16S nr. 561.1 digital
Indberetning om renter m.m. (indlån/udlån, pantebreve, obligationer) - indkomstår = 2011Arbejdsgivere26-09-11S nr. 551.1 digital
Indberetning om renter m.m. (indlån/udlån, pantebreve, obligationer) - indkomståret 2011TastSelv-løsning12-12-11S nr. 281.2 digital
Indberetning om renter m.m. (indlån/udlån, pantebreve, obligationer) - indkomståret 2012TastSelv-løsning09-07-14S nr. 281.1 digital
Indberetning om renter m.m. (indlån/udlån, pantebreve, obligationer) - indkomståret <= 2010TastSelv-løsning05-09-11S nr. 281.7 digital
Indberetning om renter m.m. via edb (indlån/udlån, pantebreve, obligationer) - indkomståret <= 2010TastSelv-løsning05-10-11S nr. 292.2 digital
Indberetningskanaler til eKapitalEdb-løsninger22-09-15S nr. 451.5 digital
Indberetningsvejledning om Indlån 2017Edb-løsninger23-11-17S nr. 1161.2 digital
Indberetningsvejledning om køb, salg og indfrielse af obligationer 2017Edb-løsninger10-10-17S nr. 1251.1 digital
Indberetningsvejledning om obligationsrente og -beholdning 2017Edb-løsninger10-10-17S nr. 1171.1 digital
Indberetningsvejledning om Pantebreve års-ultimo 2017Edb-løsninger23-11-17S nr. 1151.2 digital
Indberetningsvejledning om Pensiondiverse 2017Edb-løsninger19-12-17S nr. 1261.1 digital
Indberetningsvejledning om Prioritetslån års-ultimo 2017Edb-løsninger23-11-17S nr. 1141.2 digital
Indberetningsvejledning om Udlån års-ultimo 2017Edb-løsninger23-11-17S nr. 1131.2 digital
Momsangivelse - revisorindberetningTastSelv-løsning16-08-11S nr. 471.4 digital
NCTS - Implementation GuidelinesEdb-løsninger02-12-15S nr. 412.1 digital
NemLog-InEdb-løsninger16-08-13S nr. 921.1 digital
Obligations and reporting etc. for foreign pension providersEdb-løsninger18-08-09S nr. 42 (GB)1.1 digital
Pengeinstitutternes indberetning til etableringskontosystemet (EIS)Øvrige22-12-05S nr. 331.1 digital
SelvAngiv Professionelt (SA Pro)Edb-løsninger22-10-14S nr. 912.1 digital
System guide for declarations regarding section 21 of PALSkat18-09-15S nr. 951.1 digital
System guide for declarations regarding section 22 of PALSkat18-09-15S nr. 971.1 digital
System guide for declarations regarding section 23 of PALSkat18-09-15S nr. 991.1 digital
Systemvejledning for indberetninger vedrørende PAL § 21Skat03-07-15S nr. 941.2 digital
Systemvejledning for indberetninger vedrørende PAL § 22Skat03-07-15S nr. 961.1 digital
Systemvejledning for indberetninger vedrørende PAL § 23Skat24-08-15S nr. 981.1 digital
Teknisk vejledning til Gateway (eKapital)Edb-løsninger03-10-16S nr. 441.7 digital
Toldsystemerne via SecureFTP(SFTP)-forbindelseSkat06-04-17S nr. 1121.2 digital
Vejledning om indberetningspligt vedr. betalinger til ikke-deltagende Finansielle institutterØvrige16-10-15S nr.1.1 digital
Årsbreve om indberetning af renter, værdipapirer mv.Øvrige13-11-17S nr. 517.9 digital