Dato f.off.OverskriftEmneType
15-03-18Supplerende bestemmelse til KNTold - efterkontrol + Tarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
13-03-18eIndkomst Udstilling (vejledning for abonnenter og databehandlere)Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtSystemvejledning
08-03-18EU´s forsendelsesordning – Godkendt modtagerProcessuelle bestemmelser + Forsendelse og transiteringNyhedsbrev til virksomheder
06-03-18Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Udlån 2018eKapitalSystemvejledning
06-03-18Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Prioritetslån 2018eKapitalSystemvejledning
06-03-18Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Pantebreve 2018eKapitalSystemvejledning
02-03-18Opfølgning på status på implementering af Bilpakken (L4)Motor - Indregistrering og vægtafgiftNyhedsbrev til virksomheder
01-03-18Selvangivelse - (kulbrintebeskatning), kap 3ASelskabsbeskatning + Virksomheder + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBlanket