Offentlig gæld til inddrivelse

Hvis du har fået et brev fra SKAT om, at vi vil inddrive din gæld, skal du betale den eller ringe til os på 70 15 73 04. Du kan også ringe til os, hvis du har brug for at få en oversigt over din gæld.

SKAT har p.t. standset den automatiserede inddrivelse via det digitale inddrivelsessystem EFI. Inddrivelsen sker derfor manuelt.

Folketinget har i den forbindelse vedtaget at forlænge muligheden for at inddrive gæld ved at ændre reglerne for forældelse. Det betyder, at forældelsesfristen for gæld til inddrivelse først begynder at løbe fra den 20. november 2018, uanset hvornår gælden er opstået.

Folketinget har også vedtaget, at kommunerne fra den 2. februar 2017 selv inddriver gæld vedrørende ejendomsskatter og andre gebyrer og afgifter, der knytter sig til en ejendom (fortrinsberettigede krav). De fortrinsberettigede krav, der er sendt til inddrivelse hos SKAT inden den 2. februar, inddrives dog af SKAT.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.